2012 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

S.S.GEMİ TAŞERONLARI VE YAN SANAYİ TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ

 YÖNETİM KURULU’NDAN GENEL KURULA DAVET

 

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 18/05/2013 tarihinde saat 14:00’de “Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı. Alize İş Merkezi. No:191 Teras Kat. Tuzla/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

                Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

                                                                                                                             Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

01-Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

07-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-2013 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması;

         a-Cari harcamalarla ilgili yapılacak aidat ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

b-Yatırım harcamaları olarak yapılacak taahhüt ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

         c-Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi,

         d-Bütçede fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,

09-Yapımı tamamlanan ve ortaklarımıza teslim edilen iş yerlerinin ince yapı işlerini 31/12/2012 tarihine kadar tamamlamayan ortaklarımıza 10.000,00.-TL. cezai yaptırım uygulanması konusunun görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

10-Site Yönetim Planının uygulanması ile ilgili bilgi verilmesi, gerek görülmesi halinde karar alınması,

11-Çatı konusunun görüşülmesi, gerek görülmesi halinde karar alınması,

12-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

13-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatife ait işyerleri ve ortak alanların kiraya verilmesi, kira gelirlerinin genel hizmetlerde kullanılması, boş olan işyerlerine ortak kaydedilmesi, banka kredisi kullanılması, Milli Emlak’tan kiralanan arsa ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

NOT:

1-Genel kurul öncesi saat 13:00 – 14:00 arası yemek ikramımız olacaktır.

2-Mazeretleri nedeni ile genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız aşağıdaki vekaleti imzalamak şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

 
VEKALETNAME

                S.S.Gemi Taşeronları ve Yan Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin 18/05/2013 Cumartesi  günü, saat: 14.00’de yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsile ve alınacak kararlarda adıma oy kullanmak üzere  …………………………………………………………………….  vekil tayin ettim.

         Vekilin Adı Soyadı                                                                          Vekalet Verenin Adı Soyadı

 

Reklamlar
Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kooperatifimizde doluluk oranı her geçen gün artmaktadır. Detaylı bilgi için info@gemitaseronlari.com

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

14.04.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Kararları Özeti

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14.04.2012 tarihinde, Alize İş Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Her ne kadar genel kurulda alınan kararların ortaklarımıza yasal olarak bildirilmesi zorunlu değilse de, bazı ortaklarımızın mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemedikleri hususu göz önünde tutularak, bu genel kurulumuzda alınan kararları özetle aşağıda bilgilerinize sunarız.

1-2011 yılı ile ilgili yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesapları genel kurula sunulmuş, üç rapor hakkında görüşmeler yapıldıktan sonra bu raporlar kabul edilerek, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmişlerdir.

2-Ocak/2012-Haziran/2012 tarihleri arası ödenmesi gereken aylık 400,00.-TL.Yatırım Harcamaları Bütçesi’nden askıya alınan/ertelenen 300,00.-TL., uygulandığı şekliyle kabul edilmiş ve bu konuda  yönetim kurulu  ibra edilmiştir.

3-2012 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçe okunduktan sonra görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmelerden sonra;

a)Cari harcamalarla ilgili yapılacak aidat ödemelerinin önce gecikme cezası, sonra anapara olmak üzere Borçlar Kanunu 84. Maddeye uygun olarak aylık katma değer vergisi hariç 220,00.-TL. olarak, 1 Temmuz 2012 – 1 Haziran 2013 tarihleri arası her ayın sonuna kadar fatura karşılığı toplanmasına karar verilmiştir.

b)Yatırım harcamaları olarak yapılacak taahhüt ödemelerinin aylık 100,00.-TL., 1 Temmuz 2012 – 1 Haziran 2013 tarihleri arası her ay sonuna kadar yapılmasına karar verilmiştir.

c)Ayrıca 10.05.2012 tarihinde bir kereye mahsus dükkan başına 700,00.-TL. Milli Emlak 2012 yılı kira bedeli olarak toplanmasına karar verilmiştir.

d)Yukarıda ki ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi maddesinde aylık gecikme zammının % 4 olmasına karar verilmiştir.

4-Yapımı tamamlanan ve ortaklarımıza teslim edilen iş yerlerinin ince yapı işlerinin tamamlanması konusu görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmelerden sonra;

a)Kooperatif ortaklarının kendilerine ait dükkanlarının içinin ince işlerinin 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

b)Tamamlanmadığı takdirde 10.000,00.-TL. cezai yaptırım uygulanmasına ve ilgili ortaklardan tahsil edilmesine karar verilmiştir.

c)Özel taleple 1 işyerine su bağlanması konusunda açılan müzakere sonucunda Ortaklar arasındaki eşitlik ilkesini ihlal edeceği nedeni ile oy birliği ile red edilmiştir.

 5-Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden kiralık 21 pafta 7167 parsel no’lu iş merkezimizin bulunduğu arsanın, kooperatifimiz mülkiyetine alınmasının görüşülmesi sonucunda; maliyetinin yüksek olması ve kira sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle  yönetim kurulu teklifini geri çekmiş ve bu madde ile ilgili herhangi bir oylama yapılmamıştır.

6-Kooperatifimizin amaç ve tür değişikliği yaparak işletme kooperatifine dönüşmesi ile ilgili çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

Değerli Ortağımız, kooperatife karşı yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi, arsanın mülkiyetinin Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait olması nedeni ile gerekli dikkati göstermenizi bekler, işyerinizin hayırlı ve bol kazançlı olmasını dileriz.

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kooperatifimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 14/04/2012 tarihinde saat 11:00’de “Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cd. Alize İş Merkezi. No:191 Zemin Kat. Tuzla/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

S.S.GEMİ TAŞERONLARI VE YAN SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

 YÖNETİM KURULUNDAN GENEL KURULA DAVET

 

 

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 14/04/2012 tarihinde saat 11:00’de “Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cd. Alize İş Merkezi. No:191 Zemin Kat. Tuzla/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

 

Genel kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

                                                                                                         Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM

01-Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

07-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Ocak/2012-Haziran/2012 tarihleri arası ödenmesi gereken aylık 400,00.-TL.Yatırım Harcamaları Bütçesi’nden askıya alınan/ertelenen 300,00.-TL.’nın görüşülüp gerekli kararın alınması,

09-2012 yılına ait çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması;

a)Cari harcamalarla ilgili yapılacak aidat ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

b)Yatırım harcamaları olarak yapılacak taahhüt ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

c)Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi,

d)Bütçede fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Yapımı tamamlanan ve ortaklarımıza teslim edilen işyerlerinin ince yapı işlerinin tamamlanması konusunun görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

11-Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden kiralık 21 pafta, 7167 parsel no’lu iş merkezimizin bulunduğu arsanın, kooperatifimiz mülkiyetine alınmasının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

12-Kooperatifimizin amaç ve tür değişikliği yaparak işletme kooperatifine dönüşmesi ile ilgili çalışma yapılması, bu konu ile ilgili ilgili kamu kurumlarından olumlu görüş ve izin alınması halinde, kooperatifin amaç ve türünün değişerek işletme kooperatifine dönüştürülmesine karar alınması,

13-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatife ait işyerleri ve ortak alanların kiraya verilmesi, kira gelirlerinin genel hizmetlerde kullanılması, boş olan işyerlerine ortak kaydedilmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Dilekler ve kapanış.

 

 

 

 

 

Not:

Mazeretleri nedeni ile genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız ek’teki vekaleti imzalamak şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

 

Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Kooperatifimizin Resmi İnternet Sayfasına Hoşgeldiniz

Değerli Ortaklarımız

 

Kooperatifimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem ile …/../2012 Tarihinde toplanacaktır.

 

1-

2

 

Uncategorized içinde yayınlandı | 1 Yorum